Welcome
Login
ArmTVonline.com is for sale!!! Domain and CMS for €50. Mail: info@armtvonline.com

Children


 • 00:45 New MARIO KART TOAD FLOSS DANCE ROUGH ANIMATION

  MARIO KART TOAD FLOSS DANCE ROUGH ANIMATION

  by ArmTV Added 3 Views / 0 Likes

  Animated Toad from Nintendo's Mario Kart doing the floss dance. This is just the rough animation. I will upload a cleaned up and colored version soon. #toad #Animation #dance

 • 02:04 She Keeps Putting His Things Away - Abo and Karo Cartoon

  She Keeps Putting His Things Away - Abo and Karo Cartoon

  by ArmTV Added 4 Views / 0 Likes

  Follow me on Instagram for more animation https://www.instagram.com/hayk_animation These two are Abo and Karo's parents and they're always arguing about something. In this cartoon the husband (Harut) is angry cause his wife (Sophik) keeps putting his thin

 • 00:54 LOVELY MARRIED COUPLE - Abo & Karo Cartoon

  LOVELY MARRIED COUPLE - Abo & Karo Cartoon

  by ArmTV Added 5 Views / 0 Likes

  In this cartoon we meet Abo and Karo's mom and dad (Sophik and Harut). Harut starts off the video with a joke, but as usual it ends with husband and wife arguing. Abo & Karo cartoons are about an Armenian family living in America.

 • 28:53 How To Animate a Smear (Animate CC)

  How To Animate a Smear (Animate CC)

  by ArmTV Added 18 Views / 0 Likes

  Doing a live animation demo with my next Abo and Karo cartoon using Adobe Animate CC. In this tutorial I animate a smear to imitate a blur usually found in live action.

 • 00:26 Storytime With Harut Videos Moved! (This video is temporary)

  Storytime With Harut Videos Moved! (This video is temporary)

  by ArmTV Added 12 Views / 0 Likes

  If you enjoyed the Story Time With Harut videos, I have moved them here. https://www.youtube.com/watch?v=3fXrfvK0ohI

 • 01:24 Armenian Dad Introduces His Parrot (Inspired by my real life dad)

  Armenian Dad Introduces His Parrot (Inspired by my real life dad)

  by ArmTV Added 23 Views / 0 Likes

  This cartoon was inspired by my dad introducing his pet Parrot (pronounced Tutak in Armenian) to every new guest that would come to our house. He would spray the parrot with water to get him to do his favorite trick. All of my cartoons are inspired by my

 • 1:27:37 Abo and Karo Animation Tutorial in Animate CC

  Abo and Karo Animation Tutorial in Animate CC

  by ArmTV Added 10 Views / 0 Likes

  Doing a live animation demo with my next Abo and Karo cartoon using Adobe Animate CC. In this tutorial I will be covering a mix of hand drawn and symbol animation.

 • 1:09:05 Animating Abo And Karo Live Demo

  Animating Abo And Karo Live Demo

  by ArmTV Added 7 Views / 0 Likes

  This was my first live demo using Youtube Live to animate Moolt Cartoons Abo and Karo. I had fun speaking to viewers in real time. In this demo cover cleaning up and basket and then animated a walk using symbol animation. Hope it was helpful to those inte

 • 01:45 ARMENIAN DANCE ANIMATION PROGRESSION

  ARMENIAN DANCE ANIMATION PROGRESSION

  by ArmTV Added 11 Views / 0 Likes

  Here is a step by step progression of my animation process behind the Armenian Dance I recently finished.

 • 01:01 Armenian Dance Animation

  Armenian Dance Animation

  by ArmTV Added 18 Views / 0 Likes

  Animated Armenian dance Music Shalakho Follow me on Instagram at https://www.instagram.com/hayk_animation/ for more!

 • 01:56 TEEN TITANS GO! ANIMATION PROCESS (rough and cleanup animation)

  TEEN TITANS GO! ANIMATION PROCESS (rough and cleanup animation)

  by ArmTV Added 16 Views / 0 Likes

  You can follow more of my work on Instagram https://www.instagram.com/hayk_animation/ This is a series of shots I've animated for the Teen Titans Go! TV Show on Cartoon Network. I've included the rough animation and final clean up animation so you can see

 • 00:36 ANIMATION PROCESS - ARMENIAN MAN (Harut) EATING BBQ

  ANIMATION PROCESS - ARMENIAN MAN (Harut) EATING BBQ

  by ArmTV Added 25 Views / 0 Likes

  Follow my art and animation on Instagram and Twitter @Hayk_animation This is another Animation Process video where I have recorded footage of myself acting out the Armenian Man (Harut from Number Twerve) eating some BBQ. Then using that reference to anima

 • 00:55 Animation Process - Conor Mcgregor Walk Cycle in 5 STEPS

  Animation Process - Conor Mcgregor Walk Cycle in 5 STEPS

  by ArmTV Added 17 Views / 0 Likes

  Follow my art and animation on Instagram and twitter @Hayk_animation Here's a 5 step process of how I animate my walk cycles. I was trying to come up with a good walk to animate and what better walk than Conor Mcgregors millionaire strut. I'm really looki

 • 00:55 Teen Titans Go Dance Compilation (All Seasons)

  Teen Titans Go Dance Compilation (All Seasons)

  by ArmTV Added 15 Views / 0 Likes

  I've been animating a new dance for every season of the Teen Titans GO! TV SHOW. This is a compilation of all the dances I have animated for the show over the past 6 years. Be sure to go see the Teen Titans Go movie playing in theaters now and look for my

 • 01:08 Multart+ Promo Video

  Multart+ Promo Video

  by ArmTV Added 26 Views / 0 Likes

  Promo video of Multart+ animation studio.

 • 01:19 Multart+ Backgrounds

  Multart+ Backgrounds

  by ArmTV Added 11 Views / 0 Likes

  Portfolio of cartoon backgrounds made by Multart+ animation studio.

 • 02:18 Maaza / Մանգո հոլովակ

  Maaza / Մանգո հոլովակ

  by ArmTV Added 27 Views / 0 Likes

  Գովազդային հոլովակ: Դուք մտածել ե՞ք կամ ունե՞ք անիմացիոն գաղափարներ Ձեր ընկերության մարկետինգը զարգացնելու համար, և չգիտեք ինչի՞ց սկսեք՝ համեցեք Multart+ Animation Studio, միասին կքննարկենք Ձեր գաղափարները, առաջարկելով հրաշալի լուծումներ: Գովազդի համար զա

 • 03:47 Piso's Dance - Փիսոյի պարը

  Piso's Dance - Փիսոյի պարը

  by ArmTV Added 18 Views / 0 Likes

  Arranged & Produced by Alex Bessos Music by Alex Bessos Lyrics by Taline Bessos and Marine Harutyunyan

 • 45:47 Taline - Let's Sing in Armenian (Ad-Free)

  Taline - Let's Sing in Armenian (Ad-Free)

  by ArmTV Added 20 Views / 0 Likes

  Let's Sing in Armenian is a highly educational and entertaining musical program for Children by Taline and Friends, filled with lots of singing, dancing, games and fun! Meet Taline's new friend, Shoushanik and join Taline & friends for a trip to the farm

 • 00:18 Շահերի պաշտպանություն

  Շահերի պաշտպանություն

  by ArmTV Added 38 Views / 0 Likes

  Սոցիալական հոլովակների նպատակն է բարձրացնել հանրության իրազեկվածությունը սոցիալական ոլորտում մատուցված/հասանելի ծառայությունների վերաբերյալ, որոնք ուղղված են կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված ընտանիքներին:

 • 00:17 Երեխայի իրավունքի պաշտպանություն

  Երեխայի իրավունքի պաշտպանություն

  by ArmTV Added 14 Views / 0 Likes

  Սոցիալական հոլովակների նպատակն է բարձրացնել հանրության իրազեկվածությունը սոցիալական ոլորտում մատուցված/հասանելի ծառայությունների վերաբերյալ, որոնք ուղղված են կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված ընտանիքներին:

 • 00:17 Առողջական

  Առողջական

  by ArmTV Added 9 Views / 0 Likes

  Սոցիալական հոլովակների նպատակն է բարձրացնել հանրության իրազեկվածությունը սոցիալական ոլորտում մատուցված/հասանելի ծառայությունների վերաբերյալ, որոնք ուղղված են կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված ընտանիքներին:

 • 00:17 Բռնություն

  Բռնություն

  by ArmTV Added 13 Views / 0 Likes

  Սոցիալական հոլովակների նպատակն է բարձրացնել հանրության իրազեկվածությունը սոցիալական ոլորտում մատուցված/հասանելի ծառայությունների վերաբերյալ, որոնք ուղղված են կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված ընտանիքներին:

 • 00:22 Զբաղվածություն-ֆինանսական

  Զբաղվածություն-ֆինանսական

  by ArmTV Added 26 Views / 0 Likes

  Սոցիալական հոլովակների նպատակն է բարձրացնել հանրության իրազեկվածությունը սոցիալական ոլորտում մատուցված/հասանելի ծառայությունների վերաբերյալ, որոնք ուղղված են կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված ընտանիքներին:

RSS