Welcome
Login

Children


 • 45:47 New Taline - Let's Sing in Armenian (Ad-Free)

  Taline - Let's Sing in Armenian (Ad-Free)

  by ArmTV Added 1 Views / 0 Likes

  Let's Sing in Armenian is a highly educational and entertaining musical program for Children by Taline and Friends, filled with lots of singing, dancing, games and fun! Meet Taline's new friend, Shoushanik and join Taline & friends for a trip to the farm

 • 00:18 New Շահերի պաշտպանություն

  Շահերի պաշտպանություն

  by ArmTV Added 1 Views / 0 Likes

  Սոցիալական հոլովակների նպատակն է բարձրացնել հանրության իրազեկվածությունը սոցիալական ոլորտում մատուցված/հասանելի ծառայությունների վերաբերյալ, որոնք ուղղված են կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված ընտանիքներին:

 • 00:17 New Երեխայի իրավունքի պաշտպանություն

  Երեխայի իրավունքի պաշտպանություն

  by ArmTV Added 1 Views / 0 Likes

  Սոցիալական հոլովակների նպատակն է բարձրացնել հանրության իրազեկվածությունը սոցիալական ոլորտում մատուցված/հասանելի ծառայությունների վերաբերյալ, որոնք ուղղված են կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված ընտանիքներին:

 • 00:17 New Առողջական

  Առողջական

  by ArmTV Added 1 Views / 0 Likes

  Սոցիալական հոլովակների նպատակն է բարձրացնել հանրության իրազեկվածությունը սոցիալական ոլորտում մատուցված/հասանելի ծառայությունների վերաբերյալ, որոնք ուղղված են կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված ընտանիքներին:

 • 00:17 New Բռնություն

  Բռնություն

  by ArmTV Added 1 Views / 0 Likes

  Սոցիալական հոլովակների նպատակն է բարձրացնել հանրության իրազեկվածությունը սոցիալական ոլորտում մատուցված/հասանելի ծառայությունների վերաբերյալ, որոնք ուղղված են կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված ընտանիքներին:

 • 00:22 New Զբաղվածություն-ֆինանսական

  Զբաղվածություն-ֆինանսական

  by ArmTV Added 1 Views / 0 Likes

  Սոցիալական հոլովակների նպատակն է բարձրացնել հանրության իրազեկվածությունը սոցիալական ոլորտում մատուցված/հասանելի ծառայությունների վերաբերյալ, որոնք ուղղված են կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված ընտանիքներին:

 • 00:19 New Անապահովություն

  Անապահովություն

  by ArmTV Added 1 Views / 0 Likes

  Սոցիալական հոլովակների նպատակն է բարձրացնել հանրության իրազեկվածությունը սոցիալական ոլորտում մատուցված/հասանելի ծառայությունների վերաբերյալ, որոնք ուղղված են կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված ընտանիքներին:

 • 00:23 New Բացառել ծեծը որպես դաստիարակության միջոց

  Բացառել ծեծը որպես դաստիարակության միջոց

  by ArmTV Added 1 Views / 0 Likes

  Սոցիալական հոլովակների նպատակն է բարձրացնել հանրության իրազեկվածությունը սոցիալական ոլորտում մատուցված/հասանելի ծառայությունների վերաբերյալ, որոնք ուղղված են կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված ընտանիքներին:

 • 14:13 SHORT STORY TIME WITH HARUT - THE COW'S TAIL (Old Armenian Story)

  SHORT STORY TIME WITH HARUT - THE COW'S TAIL (Old Armenian Story)

  by ArmTV Added 6 Views / 0 Likes

  Music by KOHAR Symphony Orchestra and Choir. https://amzn.to/2JuI27y Book used: Armenian Folk-tales and Fables (Oxford Myths and Legends) by Charles Downing https://amzn.to/2kTSckt My favorite time of the day is reading a short story to my daughter before

 • 03:18 SHORT STORY TIME WITH HARUT - THE ILLITERATE PRIEST (Old Armenian Story)

  SHORT STORY TIME WITH HARUT - THE ILLITERATE PRIEST (Old Armenian Story)

  by ArmTV Added 11 Views / 0 Likes

  This is a Short story read by Harut called THE ILLITERATE PRIEST. It is an old Armenian short story with a great moral. If you enjoy Short Story Time With Harut, be sure to like share and subscribe to the moolt cartoons channel. Enjoy other Moolt cartoons

 • 12:24 STORYTIME WITH HARUT | THE WIZARD (old Armenian fairytale)

  STORYTIME WITH HARUT | THE WIZARD (old Armenian fairytale)

  by ArmTV Added 9 Views / 0 Likes

  Music by KOHAR Symphony Orchestra and Choir. https://www.amazon.com/dp/B07C9HJXDC/ref=dm_ws_ec_fl_dp_B07C9HJXDC My favorite time of the day is reading stories to my daughter. I recently found a book full of old Armenian stories and after reading some to m

 • 02:30 HOW TO BE A GOOD HUSBAND | Harut Vlog

  HOW TO BE A GOOD HUSBAND | Harut Vlog

  by ArmTV Added 10 Views / 0 Likes

  Cousin Harut is back and this time the topic is husbands. Specifically those husbands who depend on their wives for everything. Cooking, cleaning, and even what to wear. Harut chooses to be a hunter type husband. What about you?

 • 01:39 BABY BOOMERS vs MILLENNIALS | HARUT VLOG

  BABY BOOMERS vs MILLENNIALS | HARUT VLOG

  by ArmTV Added 12 Views / 0 Likes

  Click here to SUBSCRIBE: http://www.youtube.com/subscription_center?add_user=sykohyko Our generation might be ahead of the older generation when it comes to technology, but who would survive longer if things got bad? Harut discusses the difference between

 • 01:43 "Sahakyants Studio" students showreel 2018

  "Sahakyants Studio" students showreel 2018

  by ArmTV Added 49 Views / 0 Likes

  Работы, проделанные нашими студентами в первые месяцы занятий в 2017-2018г.

 • 01:08 Fruttos

  Fruttos

  by ArmTV Added 35 Views / 0 Likes

 • 00:29 "Collibri" 3d comercial

  "Collibri" 3d comercial

  by ArmTV Added 31 Views / 1 Likes

 • 22:16 Անբան Հուռին/Anban Hurin // 2017 [FULL HD] - Official

  Անբան Հուռին/Anban Hurin // 2017 [FULL HD] - Official

  by ArmTV Added 39 Views / 0 Likes

  Directed by Artur Mikaelyan Produced by Multart+ studio Story by Artur Mikaelyan Production designer: Gayane Babayan, Igor Patrin Dialogs by Arusyak Simonyan, Hasmik Arakelyan, Artur Mikaelyan Composed by Geghayr Khlghatyan Sound design by Gagik Atomyan R

 • 22:08 Lazy Huri (English subtitles) Anban Hurin // 2017 [FULL HD] - Official

  Lazy Huri (English subtitles) Anban Hurin // 2017 [FULL HD] - Official

  by ArmTV Added 68 Views / 0 Likes

  Directed by Artur Mikaelyan Produced by Multart+ studio Story by Artur Mikaelyan Production designer: Gayane Babayan, Igor Patrin Dialogs by Arusyak Simonyan, Hasmik Arakelyan, Artur Mikaelyan Composed by Geghayr Khlghatyan Sound design by Gagik Atomyan R

 • 00:26 Dads Boat Trip - THEN AND NOW | Moolt Cartoons

  Dads Boat Trip - THEN AND NOW | Moolt Cartoons

  by ArmTV Added 110 Views / 0 Likes

  Be sure to like, share and subscribe to help the channel grow! This was inspired by my parents who take a trip to Shasta Lake every year. The way they spend their time on the boat has changed over the years. Back in the day it was all about fishing, now t

 • 01:59 Taline & Santa Im Gndak

  Taline & Santa Im Gndak

  by ArmTV Added 91 Views / 0 Likes

  http://www.talineconcert.com Im Gndak at the Taline, Friends & Santa Armenian Christmas Show at the Alex Theater on December 19 2017. Our 15th Anniversary Show will take place at the Alex Theater on Sunday January 7. Tickets may be reserved online using t

 • 33:02 How To Make Cartoons (Animate CC) With Superstar Animator Harut

  How To Make Cartoons (Animate CC) With Superstar Animator Harut

  by ArmTV Added 62 Views / 0 Likes

  Harut teaches animation better than I can, so why not let him handle the tutorials. Besides animating Mool Cartoon cartoons for my Youtube channel I'm also a full-time animator at Warner Brothers Animation, working on the Teen Titans Go! tv show (and curr

 • 19:40 How To Animate in Flash (Animate CC) - Frame By Frame Animation

  How To Animate in Flash (Animate CC) - Frame By Frame Animation

  by ArmTV Added 52 Views / 1 Likes

  Here's a new tutorial on frame by frame animation is Animate cc. Besides animating these shorts for my Youtube channel I'm also a full-time animator at Warner Brothers Animation, working on the Teen Titans Go! tv show. Now that I have my screen capture an

 • 02:57 Taline & Santa at Alex Theatre - January 7, 2018, PM

  Taline & Santa at Alex Theatre - January 7, 2018, PM

  by ArmTV Added 83 Views / 0 Likes

  For Complete Taline & Santa Concert Dates Please check the Tal;ine & Friends Facebook Page https://www.facebook.com/pg/talineandfriends/events/ Taline & Santa in Montreal - December 9, 2017 Taline & Santa in Tortonto - December 17 Taline & Santa at the Al

 • 01:00 «Համացանցի վտանգները» սոցիալական անիմացիոն հոլովակ

  «Համացանցի վտանգները» սոցիալական անիմացիոն հոլովակ

  by ArmTV Added 47 Views / 0 Likes

  «Համացանցի վտանգները» թեմայով սոցիալական անիմացիոն հոլովակը պատրաստվել է Բիլայն ընկերության ֆինանսավորմամբ և Վորլդ Վիժն միջազգային բարեգործական կազմակերպության կողմից իրականացվող «Երեխաների առցանց անվտանգություն» ծրագրի շրջանակներում: Հոլովակի հիմնական նպ

RSS